Terug

 • Online Health Shop
 • Kwalitatieve Voedingssupplementen & Ondersteuning
 • Potentie Man & Libido Vrouw

Tribulus Terrestris

Tribulus Terrestris

Verbetering van seksuele eigenschappen | Effecten in de sportwereld | Effecten van Tribulus Terrestris op Seksualiteit | Erectie | Tribulus Terrestris alles nog even samengevat.

Wat is Tribulus Terrestris?

Wat is Tribulus Terrestris wat is dat? Deze vraag wordt hier beantwoord. Tribulus Terrestris is een plant afkomstig uit de Ayurveda, een traditionele Indiase kruidengeneeskunde die al meer dan 2.000 jaar wordt gebruikt in India. De wortels en het fruit van deze plant worden ingezet om de mannelijke viriliteit en algemene vitaliteit te bevorderen. De wortels worden geassocieerd met een verhoogd libido en seksuele capaciteit, terwijl het fruit beschermende eigenschappen heeft voor orgaanfuncties. Dit kruid uit de ayurveda wordt veelal aanbevolen ter verbetering van de mannelijke gezondheid, inclusief viriliteit en vitaliteit. In specifiekere termen, voor het ondersteunen van cardiovasculaire en urogenitale gezondheid.

Verbetering van seksuele eigenschappen

Tribulus Terrestris is eveneens een veelgebruikt supplement vanwege het veronderstelde vermogen om het libido te vergroten en mogelijk ook testosteron te verhogen. Wat betreft seksuele prestaties, heeft Tribulus bewezen een betrouwbaar middel te zijn voor het stimuleren van het libido. Dit effect werd zowel in studies met ratten als mensen aangetoond. Bovendien toonde onderzoek een verbetering in erectiele functie en een verhoogd seksueel welzijn.

Werkzame bestanddelen

Hoewel het precieze werkingsmechanisme van Tribulus nog niet volledig begrepen is, is bekend dat het de androgene receptoren in de hersenen stimuleert, wat bijdraagt aan het verhoogde libido. Hoewel er beperkt onderzoek is naar de invloed van Tribulus op vruchtbaarheid, heeft het gebruik van dit supplement geen verbetering van vruchtbaarheid aangetoond. Een specifieke verbinding, tribulosine, wordt verondersteld een positieve invloed te hebben op het cardiovasculaire systeem, maar daar is nog geen uitgebreid onderzoek naar uitgevoerd. Dit biedt echter veelbelovende mogelijkheden. In dierstudies bleek het fruit van Tribulus organen te beschermen, met name de nieren en lever, tegen oxidatieve stress, zelfs bij lage doseringen. Ook wordt verondersteld dat Tribulus invloed heeft op stressvermindering, wat de reden is dat het als adaptogeen wordt beschouwd.

King Active met Tribulus-extract

King Active Tribulus-extract

Effecten in de sportwereld

Ondanks de adaptogene eigenschappen van Tribulus en de verhoogde libido-effecten, hebben onderzoeken naar de effecten ervan in de sportwereld weinig overtuigende voordelen aan het licht gebracht. Hoewel sommige tests een verhoogd testosterongehalte aantoonden, was dit niet consistent in alle studies. De resultaten zijn vaak tegenstrijdig. Dit kan te maken hebben met variaties in de soorten Tribulus die gebruikt werden in verschillende onderzoeken, waarover we niet genoeg informatie hebben. Er zijn diverse soorten Tribulus Terrestris, waarvan wordt gedacht dat die uit Turkije, Bulgarije en Macedonië de sterkste werking hebben. Soorten uit India, China en Vietnam worden juist als minder krachtig beschouwd. De meeste onderzoeken zijn uitgevoerd in Azië, met name in China en India, wat soms tot inconsistente resultaten leidt.

Hoeveel Tribulus Terrestris moet je nemen?

Het wordt aanbevolen om een extract te gebruiken met 40% tot 60% saponinen. Doorgaans wordt een dosering van 200 mg tot 500 mg gebruikt om het libido te verhogen en seksuele stimulatie te bevorderen. Meer is niet altijd beter bij Tribulus Terrestris. Dit betekent dat een supplement van 1000 mg niet per se betere resultaten oplevert dan een supplement van 500 mg. Het krachtigste type Tribulus Terrestris bevat het hoogste gehalte aan saponinen, waarvan protodioscine als de meest werkzame wordt beschouwd en verantwoordelijk wordt geacht voor de meeste voordelen van Tribulus Terrestris. Belangrijk is ook de herkomst van het supplement. Als het uit landen zoals Bulgarije, Turkije en Macedonië komt, kan een dosering van 1000 mg om de twee dagen worden genomen. Zo bereik je een gemiddelde dagelijkse dosis van 500 mg, vergelijkbaar met dagelijks 1000 mg innemen. Je kunt dit zelf uitproberen om te zien wat voor jou het beste werkt.

Effecten van Tribulus Terrestris op Seksualiteit

Een onderzoek met vruchtbare varkens, waarbij een supplement van 11 mg/kg werd toegediend, resulteerde in een toename van het sperma volume met 20%. Hogere doseringen lieten echter geen verdere verhoging zien. Een andere studie met ratten toonde aan dat Tribulus Terrestris bij elke dosis een verbetering van de seksualiteit veroorzaakte. Een vergelijkende studie waarbij Tribulus Terrestris en viagra werden gebruikt, respectievelijk in doses van 100 mg/kg en 0,71 mg/kg, toonde geen verschil tussen de twee middelen. Beide leken in staat te zijn om potentie en seksualiteit te verbeteren. Bij mannen met een laag sperma volume werd bij een supplement van 6 g Tribulus Terrestris een aanzienlijke toename in seksualiteit waargenomen. Tribulus is ook een veelgebruikt ingrediënt in natuurlijke libido-verhogende supplementen. Een onderzoek toonde aan dat vrouwen een duidelijke toename van libido ervoeren, evenals verbeterde opwinding tijdens seks en hogere tevredenheid na seks. Vrouwen die vanwege pijn, al dan niet veroorzaakt door een droge vagina, seksuele problemen hadden, ervoeren ook duidelijke verbetering. Tribulus Terrestris helpt bij natuurlijke vaginale bevochtiging.

Erectie

Zowel bij ratten als bij konijnen werd een verbetering van erecties vastgesteld, ongeacht de dosering van Tribulus Terrestris. Het exacte mechanisme achter deze verbetering is nog onbekend, maar men vermoedt dat het te maken heeft met de centrale androgene receptoren. Een verhoging van stikstofmonoxide kan ook bijdragen aan erectieverbetering. Door de bloedvaten te verwijden, kan een betere erectie tot stand komen. Bij mannen werd ook verbetering van erectieproblemen en seksuele disfuncties waargenomen. Dit is de reden waarom Tribulus Terrestris-extract vaak wordt toegevoegd aan natuurlijke potentie-verhogende supplementen. Het wordt ook vaak opgenomen in supplementen om de hoeveelheid sperma te vergroten, samen met zink. Bij ratten leidde een dosering van 50-100 mg/kg tot een toename van 25% tot 32% in de hoeveelheid sperma. Het gewicht van de testikels nam toe bij het gebruik van een Tribulus Terrestris supplement. Bij varkens werd een verhoogde hoeveelheid sperma gemeten bij een toediening van 11 mg/kg Tribulus. Echter, bij doseringen van 42 mg en 110 mg werd geen verhoging waargenomen.

Level Performance met Tribulus-extract

Level Performance met Tribulus-extract

Menopauze

Een studie toonde aan dat het gebruik van Tribulus Terrestris verbeteringen veroorzaakte in de symptomen die gepaard gaan met de menopauze bij 98% van de deelnemende individuen. Een andere studie concludeerde dat na 90 dagen alle seksuele problemen die vrouwen tijdens de menopauze kunnen ervaren, werden opgelost. Pijn tijdens het vrijen en een verminderd libido zijn symptomen van de menopauze. Bijna de helft van de vrouwen krijgt hiermee te maken naarmate ze ouder worden. Tribulus Terrestris kan helpen om deze seksuele problemen te verminderen. Bovendien werd een verbeterde gemoedstoestand waargenomen bij vrouwen tijdens de menopauze die dit kruid gebruikten. Dit wordt verondersteld te worden veroorzaakt door de toename van het libido en de voldoening na seks. Ook ervoeren vrouwen tijdens de menopauze een toename in opwinding.

Verbeteringen in seksualiteit tijdens de menopauze omvatten:

 • Natuurlijke bevochtiging van de vagina om droogheid te verhelpen.
 • Verhoogde gevoeligheid van de clitoris en vagina om plezier tijdens seks te bevorderen.
 • Herstel van verlaagd seksueel verlangen.
 • Vergemakkelijken van orgasmes voor vrouwen die moeilijk een orgasme bereiken.
 • Toename van tevredenheid na seks.
 • De veronderstelde libido-verhogende en adaptogene effecten van Tribulus Terrestris worden geacht invloed te hebben op diverse symptomen van de menopauze bij vrouwen. Echter is dit nog niet verder onderzocht.

Tribulus Terrestris werking bij andere toepassingen

Het wordt ook gebruikt bij andere toepassingen en wat dan de resultaten zijn wordt hieronder toegelicht:

Sportprestaties

Er wordt aangenomen dat Tribulus Terrestris sportprestaties kan verbeteren, zowel bij krachtsport als duursport. In een onderzoek werd aangetoond dat mensen die aan krachttraining deden, een toename van 3,1% in Bench Press-kracht vertoonden. Op de leg press was er zelfs een indrukwekkende toename van 29%. Hoewel dit een aanzienlijke krachttoename betekent in de benen, waren er geen significante verschillen in spieropbouw in vergelijking met de placebogroep.

Verdovende en kalmerende effecten

Minstens één studie heeft aangetoond dat Tribulus pijn kan verzachten. Deze studie werd uitgevoerd met muizen die chemische en thermische pijnervaringen kregen. De beste resultaten werden behaald bij muizen die 100 mg/kg kregen toegediend, hoewel de test werd uitgevoerd met doses van 50, 100, 200, 400 en 800 mg/kg. Hoewel de verdovende en kalmerende effecten niet zo krachtig waren als die van 2,5 mg/kg morfine, waren ze sterker dan die van 300 mg/kg aspirine. De werkzame stof verantwoordelijk voor deze effecten is echter niet geïdentificeerd. Bij ratten met diabetes werd gedurende 8 weken een waterextract van 100-300 mg/kg toegediend, wat de pijn verminderde bij warmtetesten en chemische testen. Dit resultaat was vergelijkbaar met het effect van 100 mg/kg pregabaline.

Depressie

Bij ratten met een depressie als gevolg van chronische stress werd een dosis van 375 - 2.250 mg/kg Tribulus Terrestris toegediend. De krachtigste dosis kon de verhoogde niveaus van corticosteron, adrenocorticotroop hormoon en corticotropine-vrijmakende factor normaliseren. Een extract van 2000 mg/kg had bijna hetzelfde effect als 2 mg/kg Diazepam en 5 mg/kg Imipramine. Dit werd getest door groepen te vergelijken die TT, Emblica en Tinospora kregen toegediend, naast een groep die Diazepam en Imipramine kreeg. De resultaten waren vergelijkbaar. Tribulus Terrestris blijkt sterke antidepressieve effecten te hebben bij gestreste ratten, wat wijst op zijn adaptogene eigenschappen. Hierbij is echter een aanzienlijke dosis vereist.

Bloeddruk

Een onderzoek wees uit dat de plant kan helpen om hoge bloeddruk te verlagen, hoewel het in extreem hoge gevallen mogelijk niet krachtig genoeg is om de bloeddruk volledig te neutraliseren. Tribulus Terrestris vertoont bepaalde eigenschappen van ACE-remmers. Bij doses van 2,5 - 10 mg/kg werd een daling van de bloeddruk waargenomen bij mensen met verhoogde ACE-waarden. Bij gezonde ratten werd een verhoogde hartslag waargenomen tijdens seksuele activiteit. Bij inactieve ratten werden echter geen veranderingen in de hartslag vastgesteld. Tribulus kan de bloeddruk verlagen door stimulatie van de nieren of door ACE-remmende effecten. Bij mensen met hoge bloeddruk werd gedurende 4 weken 2 gram Tribulus Terrestris toegediend in de vorm van fruit of een waterextract. Hierbij werd een aanzienlijke daling van de systolische en diastolische bloeddruk waargenomen, respectievelijk 10,7% en 8,1%. De daling van de bloeddruk werd veroorzaakt door een toename van urine-uitscheiding, wat ook positieve effecten had op de nieren. De plant heeft ook enige invloed op de bloedstolling, vergelijkbaar met de werking van vitamine E, maar minder krachtig.

Cholesterol

Het gebruik van Tribulus Terrestris-fruit of een waterextract van 3 gram per dag gedurende 4 weken leidde tot een vermindering van het totale cholesterolgehalte. De daling was 9,50% tot 10,23% aan het einde van het onderzoek. Bij proefdieren die een cholesterolrijk dieet kregen, bleek de plant effecten te hebben die het cholesterolgehalte verlaagden. De oorzaken van de cholesterolverlaging moeten verder worden onderzocht.

Bloedsuikerspiegel verlagen

Het kruid heeft de capaciteit om de bloedsuikerspiegel te verlagen, wat gunstig is voor mensen met diabetes type 2 of mensen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2. Een stabiele bloedsuikerspiegel is ook belangrijk bij het verbranden van vet. Een snelle stijging van de bloedsuikerspiegel resulteert in een korte energieboost, gevolgd door plotselinge vermoeidheid. Dit leidt vaak tot het consumeren van suikerrijk voedsel om de energie te herstellen, wat kan leiden tot gewichtstoename en een verhoogd risico op diabetes. Bij proefdieren werd aangetoond dat Tribulus Terrestris de bloedsuikerspiegel kan halveren wanneer een dosis van 100 mg per kg werd toegediend.

Nieren

Net als bij de lever vertoonde Tribulus Terrestris ook een beschermend effect op de nieren tegen giftige metalen. Dit effect was zelfs sterker dan dat van vitamine E en kon worden bereikt met een lage dosis. Hoewel Tribulus Terrestris waarschijnlijk geen volledig herstel kan bieden bij niervergiftiging, verbeterde het wel de nierfunctie bij ratten met niervergiftiging. Bij ratten met nierstenen werd aangetoond dat Tribulus terrestris de vorming van nierstenen verminderde, vergelijkbaar met een dosis van 750 mg/kg cystone of 400 mg/kg unex. De plant kan ook helpen bij het voorkomen van de vorming van nierstenen, vooral van het type calciumoxalaatstenen. De combinatie van Tribulus samen met Boerhavia diffusa bleek het meest effectief te zijn tegen niersteenformatie.

Tribulus Terrestris alles nog even samengevat

Tribulus Terrestris heeft toepassingen die verder reiken dan enkel het aanpakken van seksuele problemen. Het biedt bescherming aan zowel de nieren als de lever tegen schadelijke stoffen. Het verlaagt de bloeddruk bij mensen met hypertensie door zijn werking als ACE-remmer. Tribulus Terrestris heeft antidiabetische eigenschappen, doordat het de blokkades van insuline kan verminderen. Tijdens depressie leidt het gebruik van Tribulus tot een afname van hormonen die verband houden met neerslachtige gedachten en stress. Het vermindert de effecten van de menopauze bij vrouwen. Het voorkomt weefselnecrose in het hart en verlaagt het cholesterolgehalte.

Seksueel stimulerende werking

Hoewel de toename van testosteron bij mannen minimaal was, kan dit te wijten zijn aan een mogelijk te lage toegediende dosis. Verdere onderzoeken met hogere doses zijn echter nog nodig. Niettemin nam het testosteron met 50% toe bij ratten en konijnen, en met 16% bij minder vruchtbare mannen. De gebruikte dosis was echter 2 tot 4 keer hoger dan in het eerste onderzoek waarbij geen toename van het testosteron werd waargenomen bij mannen. Tribulus Terrestris verhoogt zowel bij dieren als bij mannen de hoeveelheid sperma. Het verbetert seksuele prestaties en wordt vergeleken met potentieverhogende middelen zoals Viagra. Dit kan worden toegeschreven aan de stimulatie van androgene receptoren in de hersenen en/of een toename van stikstofmonoxide. Bovendien vergemakkelijkt Tribulus het verkrijgen van een erectie door zijn vaatverwijdende werking. Mensen met vroegtijdige erectieverlies ondervonden ook minder problemen bij het gebruik van Tribulus. Het kan mensen die last hebben van vroegtijdige ejaculatie of moeite hebben met orgasmes helpen. Vanwege deze voordelen voor de seksuele gezondheid van mannen, worden Tribulus Terrestris-extracten bijna altijd toegevoegd aan natuurlijke middelen die de erectie verbeteren, de hoeveelheid sperma vergroten, de penisomvang vergroten en het libido verhogen.

Wat is de beste Tribulus Terrestris?

Bij de aankoop van Tribulus Terrestris moet worden gekeken naar het saponinegehalte en de hoeveelheid protodioscine. Een gehalte tussen de 40% en 60% wordt als krachtig beschouwd. Naast de hoeveelheid werkzame stoffen is de dosering ook belangrijk en moet de prijs worden vergeleken. Bij de vergelijking van prijs en kwaliteit is het mogelijk dat sommige varianten krachtiger zijn, maar een lagere dosis bevatten. In dit geval kan het voordeliger zijn om een minder krachtig product met een hogere dosis te gebruiken, aangezien een hogere dosis de effectiviteit verhoogt. Claims van 90% saponines moeten met voorzichtigheid worden benaderd, omdat dit vaak een commerciële truc is om meer werkzame stof te suggereren. De verschillen tussen de eerste drie producten onderaan de lijst zullen waarschijnlijk minimaal zijn. Ze behoren allemaal tot de krachtigste producten. Versies met 625 mg en 750 mg vereisen natuurlijk meer capsules om hetzelfde effect te bereiken, wat uiteindelijk duurder kan uitvallen. Wel kan de kwaliteit per milligram hoger zijn. Je zult zien dat veel producten beweren dat ze 90% saponines bevatten. De 750 mg-versie die op de tweede plaats staat, is het krachtigst, maar bevat een lagere dosis. Hierdoor zijn meer capsules nodig. Daarom is de Tribulus Max van 1.000 mg het sterkste supplement en biedt het ook een goede prijs-kwaliteitverhouding. Voor vrouwen is de kracht van het product minder belangrijk, en zij kunnen gerust kiezen voor een minder krachtige variant.

Informatie
De aangeboden informatie wordt door onze redactie verworven, geschreven en verwerkt in samenwerking met een netwerk van professionele tekstschrijvers en deskundige bronnen. Neem bij complicaties contact op met een deskundige. Een gezonde levensstijl en een evenwichtige en gevarieerde voeding zijn belangrijk. Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. 
Bron: Redactie, https://examine.com/supplements/tribulus-terrestris/.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Libid group B.V 9,0 / 10 - 123 Reviews @ Kiyoh